Cennik

Akceptujemy karty:

Strefa basenowa

Objaśnienia:

1) bilet ulgowy przysługuje dzieciom, które ukończyły 3. rok życia, uczniom szkół podstawowych, uczniom szkół ponadpodstawowych i studentom do 26. roku życia.
2) grupa zorganizowana – grupa dzieci lub grupa młodzieży szkół podstawowych lub szkół ponadpodstawowych, złożona z minimum 15 osób i opiekuna.
3) osoba niepełnosprawna – osoba z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Osobom niepełnosprawnym ze znacznym stopniem niepełnosprawności przysługuje możliwość wejścia z jednym opiekunem w ramach opłaconego jednego biletu dla niepełnosprawnych.
W tej sytuacji opiekun osoby niepełnosprawnej zobowiązany jest do ustawicznego nadzoru nad osobą niepełnosprawną; ponadto wchodzi i opuszcza strefę naliczania czasowego wraz ze swoim podopiecznym.
4) karta wspólnej płatności na wybranych obiektach MOSiR w Częstochowie-zasady korzystania określa odrębny regulamin.
5) karnet dedykowany (imienny) -ważny jest za okazaniem aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

Uwaga:
Obsługa obiektu ma prawo żądać od osób, które zamierzają skorzystać z ulg cenowych, okazania stosownych, aktualnych dokumentów potwierdzających uprawnienia do zniżek, w tym dokumentów stwierdzających tożsamość.

Opłaty dodatkowe:

– za przedłużony czas pobytu ponad zadeklarowany w części basenowej: 0,40 zł za każdą rozpoczętą 1 minutę;
– za przedłużony czas pobytu ponad zadeklarowany w saunarium: 0,60zł za każdą rozpoczętą 1 minutę;
– za przedłużony czas pobytu ponad zadeklarowany w części basenowej i w saunarium po godzinie 22.00: 5,00 zł za każdą rozpoczętą minutę;
– za wydanie karty wspólnej płatności lub karnetu dedykowanego (imiennego): 6,00 zł;
– za zgubienie kluczyka do szafki: 20,00 zł;
– za zgubienie chipa -opaski na rękę: 300,00 zł;
– za uszkodzenie zamka w szafce: 100,00 zł;
– za uszkodzenie szafki: 500,00zł;
– blokada zgubionej lub skradzionej karty wspólnej płatności i karnetu dedykowanego (imiennego): bezpłatnie.
– za zgubienie biletu parkingowego: 50,00zł.