Cennik

Akceptujemy karty:

Objaśnienia:

1) bilet ulgowy przysługuje dzieciom, które ukończyły 3. rok życia, uczniom szkół podstawowych, uczniom szkół ponadpodstawowych i studentom do 26. roku życia;
2) osoba z niepełnosprawnościami – osoba z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz dziecko do lat 16 z orzeczona niepełnosprawnością.
(Osobom z niepełnosprawnościami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieciom do lat 16 z orzeczoną niepełnosprawnością przysługuje możliwość wejścia z jednym opiekunem w ramach opłaconego jednego biletu dla osób z niepełnosprawnościami. W tej sytuacji opiekun osoby z niepełnosprawnością zobowiązany jest do ustawicznego nadzoru nad tą osobą;
3) karty: „Częstochowski senior”, „Rodzina+” i Karta Dużej Rodziny” – karty uprawniające do ulg cenowych;
4)
grupa zorganizowana – grupa dzieci lub grupa młodzieży szkół podstawowych lub szkół ponadpodstawowych, złożona z minimum 10 osób i 1 dorosłego opiekuna;
5) karnet dedykowany (imienny) ważny jest za okazaniem aktualnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
6) karta wspólnej płatności na wybranych obiektach MOSiR w Częstochowie – zasady korzystania określa odrębny regulamin.

Uwaga:
Obsługa obiektu ma prawo żądać od osób, które zamierzają skorzystać z ulg cenowych, okazania stosownych, aktualnych dokumentów potwierdzających uprawnienia do zniżek, w tym dokumentów stwierdzających tożsamość.

Opłaty dodatkowe:

– za przedłużony czas pobytu ponad zadeklarowany w części basenowej: 0,60 zł za każdą rozpoczętą 1 minutę;
– za przedłużony czas pobytu ponad zadeklarowany w saunarium: 0,90 zł za każdą rozpoczętą 1 minutę;
– za przedłużony czas pobytu ponad zadeklarowany w części basenowej i w saunarium po godzinie 22.00: 5,00 zł za każdą rozpoczętą minutę;
– za wydanie karty wspólnej płatności lub karnetu dedykowanego (imiennego): 6,00 zł;
– za zgubienie kluczyka do szafki: 20,00 zł;
– za zgubienie chipa – opaski na rękę: 300,00 zł;
– za uszkodzenie zamka w szafce: 100,00 zł;
– za uszkodzenie szafki: 500,00 zł;
– blokada zgubionej lub skradzionej karty wspólnej płatności i karnetu dedykowanego (imiennego): bezpłatnie;
– za zgubienie biletu parkingowego: 50,00 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 22.2024 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 17 maja 2024 r.