Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie informuje, że od 20 do 29 maja 2024 roku Park Wodny Częstochowa będzie nieczynny.

Podczas przerwy technologicznej będą prowadzone prace porządkowe i naprawcze, których nie jesteśmy w stanie wykonać w trakcie normalnego funkcjonowania obiektu.  Chcąc sprostać wymaganiom, standardom oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące warunków sanitarno-higienicznych oraz jakości wody na pływalniach jesteśmy zobowiązani wykonać szereg czynności, w tym najbardziej czasochłonnej wymiany wody w nieckach basenowych.

W trakcie przerwy technologicznej, oprócz gruntownego sprzątania niecek, czyszczony jest również obszar wokół niecki, szorowane płytki, fugi, myte fasady szklane, dokładnie doczyszczane i dezynfekowane są szatnie i natryski.  W okresie przerwy wykonujemy przeglądy i prace konserwacyjne takich urządzeń jak: pompy wody, pompy powietrza, filtry wody, sprawdzamy poprawność działania wentylacji, a także drobne prace remontowe. Jest to bardzo intensywny czas na obiekcie bowiem wykonujemy wszystko to, czego nie jesteśmy w stanie zrobić, gdy z obiektu korzystają nasi klienci.

Czas jaki potrzebny jest na przeprowadzenie przerwy technologicznej w głównej mierze podyktowany jest tym, iż samo spuszczanie wody z niecki oraz jej ponowne napełnienie  zajmuje kilka dni. W między czasie doczyszcza się ściany i dno niecek.  Po uzupełnieniu wody w basenie rozpoczyna się proces filtracji, uzdatniania i ogrzewania wody, który z uwagi na jej ilość trwa kilka dni. Po uzyskaniu odpowiednich parametrów wody, musi ona zostać jeszcze przebadana, a jej dobra jakość potwierdzona badaniami. Dopiero po wykonaniu wszystkich wyżej wymienionych czynności możemy udostępnić basen naszym klientom, aby mogli bezpiecznie z niego korzystać.